Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education of Pedagogical University of Cracow
PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 1 (21)/2023

ARTYKUŁY

Dorota BIENIASZ, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wobec wyzwań współczesności

Kinga MIZERA, Samoocena pracy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w świetle literatury przedmiotu

Diana SKURNÓG, Możliwości zastosowania pracy w parach w edukacji wczesnoszkolnej — analiza badań własnych

Bożena PAWLAK, Przeżycia i drama w edukacji wczesnoszkolnej

Joanna DOMAŃSKA, Zuzanna WANAT, Koncepcja pedagogiczna przedszkoli leśnych we współczesnej edukacji na przykładzie przedszkola „Leśna Akademia” w Wieliczce

Bernadeta KOSZTYŁA, Znaczenie nauki gry na pianinie dla wszechstronnego rozwoju dziecka

Weronika POSOCHOW, Krzysztof POLOK, Motivating SEN Learners’ through FL Education. An analytical approach

Yaroslav BYKOVSKYI, Correlation between Scholar Achievements in Reading, Science, Physics, Mathematics

Weronika KOSIBA, Wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności w rozwijaniu zainteresowań i umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym — edukacja nieformalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim

Renata FURDYNA, Wizerunek osoby publicznej i osoby pełniącej funkcje publiczne, na przykładzie zawodu aktora i nauczyciela — zniesławienie a zniewaga

 

REVIEWS

Anna Jankowska, Co dziecko powinno słyszeć od dorosłych, „Bliżej Przedszkola” 2021, nr 235 — Magdalena Frąc

CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE
PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 2 (20)/2022

                                       

PPiW-19_K_page-0001xxx           Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-715

 

 

From Editorial Board

Table of contents

 

 

ARTICLES

Katarzyna MYŚLIWIEC, Kompetencje informacyjne w procesie kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Natalia LOLO, Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji przedszkolnej — rola i możliwości wykorzystania wybranych narzędzi cyfrowych

Artur MATRAS, Edukacja zdalna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego. Z perspektywy nauczyciela i ucznia

Natalia JAROMINEK, Edukacja wielokulturowa w przedszkolu — szanse i wyzwania

Julia KOCHAŃSKA, Znaczenie nauczania języka obcego w przedszkolu

Diana SKURNÓG, Praca w parach w edukacji wczesnoszkolnej

Renata PRADEL, Hortiterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację dzieci i młodzieży

 

REVIEWS

Anna Jankowska, Moc płynąca z przytulania — Lucyna Smutek

Anna Jankowska, Mity na temat zawodu nauczyciela — Beata Żaba

 

CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE

VIII Ogólnopolska Konferencja „Trendy w edukacji” BeeZee — Anna Szkolak- -Stępień

 

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 1 (19)/2022

                                                          

   PPiW-19-Internet         Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-715

 

From Editorial Board

Table of contents

 

ARTICLES

Karolina BOGUNIA, Współczesny nauczyciel tutor

Teresa MILÓWKA, Kształcenie dzieci imigrantów

Aleksandra PAŁKA, Filozofia w edukacji wczesnoszkolnej. Fanaberia czy cenny wkład w rozwój dziecka?

Mateusz MUCHACKI, Możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wirtualnym świecie i korzystania z jego zasobów

Aleksandra DENKOWICZ, Teatr nigdy nie był bliżej. Pedagogika teatru — współczesny model edukacji teatralnej

Dominika CIĘTAK, Aktualne problemy edukacji w szwedzkim systemie oświatowym

Joanna ZIEWIEC, Michał GŁAŻEWSKI, Rola ojca w wychowaniu dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Weronika MRÓZ, Żałoba u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Kinga DZIEWIĄTKOWSKA-KOZŁOWSKA, Problematyka zabawy w rozwoju dzieci przedszkolnych w świetle literatury przedmiotu

Michalina DĘBOWSKA, Natalia JAROMINEK, Wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w metodyce zuchowej — refleksje z pracy wychowawczej

Karolina PUDA, Ferie zimowe i wiosenne w czasach społecznej izolacji z perspektywy uczniów klas młodszych

Piotr SARNOWSKI, Anna STELMASZCZYK, Fonoholizm — uzależnienie naszych czasów

 

VARIA

Klaudia AUGUSTYNEK, Współczesny portret nauczyciela wczesnej edukacji

 

CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa „Język w pedagogice Montessori” — Anna Szkolak-Stępień

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 

Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 2 (18)/2021

PPiW-18        Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-715

 

 

Title page

From Editorial Board

Table of contents

 

ARTICLES

Anna DUDA-ŁYSZCZYK, Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole w refleksji początkującego nauczyciela

Jovita VAŠKEVIČ-BUŚ, Anna ZADĘCKA-CEKIERA, Kształcenie sprawności językowej w edukacji wczesnoszkolnej

Klaudia JASKIERNIA, Metody nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Adam KORZENIOWSKI, Dziecięcy repertuar muzyczny w procesie elementarnej edukacji muzycznej

Monika SEMIK, Małgorzata TĘCZYŃSKA-KĘSKA, Dziecięcy świat dźwięków — edukacja muzyczna dziecka w wieku przedszkolnym

Joanna SZCZYRBA-POROSZEWSKA, Zabawowe sposoby wprowadzania zapisu muzycznego w zakresie wysokości dźwięku — propozycje dla nauczycieli klas I–III

Martyna TARNAWSKA, Zwierzęta i ich znaczenie dla rozwoju dziecka

Alicja MEYER, Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej w czasopiśmie „Świerszczyk”

Gabriela KMIECIK, E-wykluczenie — zagrożenie dla współczesnej edukacji

Agnieszka KOSEK, Wolontariat jako jedna z form nabywania kompetencji zawodowych wśród przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Monika KOWALSKA, Wolontariat po studencku — inspiracja i zaangażowanie studentów pedagogiki specjalnej w działalność wolontariacką

 

REVIEWS

A. Wentrych, Wysoko wrażliwe dzieci — Karolina Bogunia

 

Reviewer list and information for authors

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 1 (17)/2021

           PPiW-17p.cdr        Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-715

 

Title page

From Editorial Board

Table of contents

 

ARTICLES

Anna SZKOLAK-STĘPIEŃ, Katarzyna ZIĘBA, Edukacja zdalna oczami dwóch pokoleń nauczycieli wczesnej edukacji

Agnieszka KOSEK, Agata WOLSKA, Budowanie relacji interpersonalnych w klasach I–III w warunkach nauczania zdalnego

Agnieszka BURCHACKA, Jak motywować rodzica do pracy z dzieckiem?

Patrycja ŚWISTAK, Edukacja wczesnoszkolna w trybie stacjonarnym i zdalnym a motywacja ucznia z perspektywy rodzica

Monika SZYMAŃSKA, Zdalne nauczanie języka obcego w edukacji przedszkolnej – ujęcie praktyczne

Magdalena GAMRAT, Media elektroniczne a czas wolny dzieci w percepcji rodziców

Justyna MIELNIK, Dziecko konsumentem internetu

Klaudia STACHURA, Pandemiczny obraz świata dziecka zatraconego w telewizyjnej rzeczywistości

Jasmina AL-DOURI, Grupy zamknięte na portalach społecznościowych inspiracją dla nauczycieli edukacji plastycznej. Świat plastyki w wirtualnej rzeczywistości

Ewa WĘGRZYN, „Przez ten rok trochę urosłam, ale…” – samoocena dzieci sześcioletnich w czasie pandemii

 

CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa (e-konferencja) „Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym” — Monika Kowalska

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 2 (16)/2020
     image description       Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-715
ARTICLES

Bożena MUCHACKA, Jolanta SAJDERA, Magdalena GROCHOWALSKA, Rola dziecka w interakcji ze środowiskiem społecznym w ujęciu treści podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Polsce w latach 1962–2018

Mirosław Łukasz RÓG, Problemy w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego w klasach I–III szkoły podstawowej w opiniach nauczycieli

Dorota KOWALSKA, Znaczenie twórczości plastycznej w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Joanna SZCZYRBA-POROSZEWSKA, Monika SEMIK, Odpowiedzialność nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie edukacji muzycznej

Krystyna ŁANGOWSKA-MARCINOWSKA, Nauczanie zdalne (e-learning) cechą nowoczesnych technologii w edukacji

Ewa IR, Edukacja całożyciowa jako personalny wymiar realizacji człowieka

Anna SZKOLAK-STĘPIEŃ, First-Day of School, First-Day Success

 

VARIA

Ewa IR, Moje wiersze inspiracją dla dzieci. Refleksja nauczyciela

 

REVIEWS

A. Wentrych, Jak postępować z dzieckiem wykazującym nadpobudliwość — Karolina Bogunia

A. Wentrych, Kiedy przedszkolak „nie chce się uczyć”… O motywowaniu dzieci do uczenia się — Anna Gicala

K. O. Stępień-Rejszel, Dziecko wysoko wrażliwe w przedszkolu — Aleksandra Regiec

E. Brzyszcz, Potrzeba edukacji medialnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym — ujęcie teoretyczne i praktyczne kształtowania kompetencji medialnych — Natalia Wiecha

A. Jurczak, Przedszkola całodobowe — wybawienie dla rodziców czy pogrążenie ich w biegu za karierą — Beata Gołkowska

S. Jasińska, Obraz współczesnego nauczyciela wychowania przedszkolnego — rozbieżności pomiędzy jego kompetencjami, postrzeganiem i oczekiwaniami społ. a prestiżem zawodowym — Aleksandra Twaróg

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 

Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 1 (15)/2020

         15 2020         Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-715

 

Title page

From Editorial Board

Table of contents

 

ARTICLES

Klaudia BORYCKA, Problem przystosowania dziecka do warunków środowiska przedszkolnego

Hanna FIOŁKA, Wspomaganie rozwoju dziecka nieśmiałego

Magdalena GÓRSZCZYK, Zaburzenia logopedyczne u dzieci w wieku przedszkolnym a specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

Monika MIŇOVÁ, , Pripravenosť dieťaťa na vstup do základnej školy

Anna SZKOLAK-STĘPIEŃ, Asperger Syndrome — Case Study

Marta KOPČIKOVÁ, On the Identification, Assessment, and Diagnosis of ADHD in Children

Iveta KOVALČIKOVÁ, Executive Functioning in Relation to Attention Deficit and Hyperactivity Disorder

Silvia MAJERČÁKOVÁ ALBERTOVÁ, Emotional Dysregulation as an Aspect of ADHD: How to support the well-being of students with ADHD in schools

Ingrid RUŽBARSKÁ, Physical Activity and Cognitive Functions in Young School-age Children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder

Iveta BORŽÍKOVÁ, Specifics of Motor Skills and Motor Learning in Children with ADHD

Krzysztof KRASZEWSKI, Urszula DWORSKA-KACZMARCZYK, Pojęcia z zakresu edukacji regionalnej-dziedzictwa kulturowego w regionie w interpretacji studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Anna JURCZAK, Dualność procesu nauczania w czasie epidemii koronawirusa

Małgorzata TĘCZYŃSKA-KĘSKA, Virtual Choir Erica Whitacre’a jako przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w sztuce

 

CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE

Szkolenie „Wizualizacja danych jakościowych” w ramach II Letniej Szkoły Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych — Urszula Dworska-Kaczmarczyk, Maria Janas

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja akademicka dla społeczeństwa. Kształcenie, wychowanie, opieka” — Urszula Dworska-Kaczmarczyk

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 2 (14)/2019

         Strona tytłowa            Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-715

 

Title page

From Editorial Board

Table of contents

 

ARTICLES

Anna SZKOLAK-STĘPIEŃ, Terapeutyczna moc bajki

Hanna FIOŁKA, Wpływ literatury na rozwój osobowości dziecka

Urszula DWORSKA-KACZMARCZYK, Znaczenie literatury dziecięcej w stymulowaniu rozwoju społeczno-moralnego dzieci w wieku przedszkolnym

Lucyna SMÓŁKA, Motyw odwagi w literaturze dla najmłodszych

Patrycja HYODO-MALEWSKA, „I żyli długo i szczęśliwie” — czyli jak potoczyłyby się losy bohaterów Baśni Hansa Christiana Andersena według pierwszoklasistów

Ewa ŻMIJEWSKA, Czy to bajka, czy nie bajka, czyli rzecz o śląskich i kaszubskich krasnoludkach

Martyna TARNAWSKA, Weronika SPÓLNIK, Poszukiwanie muzyki w poezji na przykładzie wiersza Lokomotywa Juliana Tuwima

Jolanta MACHOWSKA-GOC, Wspomnienia Marii Rydlowej jako dialog i próba stworzenia pomostu międzypokoleniowego

Joanna SZCZYRBA-POROSZEWSKA, Wypowiedzi studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na temat utworu Skamieliny Camille’a Saint-Saënsa

Anna Ewa WÓJCIK, Postrzeganie wymiarów ruchu w aktywności muzycznej

Beata GOŁKOWSKA, Ja w wielokulturowym świecie

 

CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja — technika — informatyka” Rzeszów, 23–25 września 2018 r. — Katarzyna Myśliwiec

 

Reviewer list and information for authors

 

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 1 (13)/2019

         0001             Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-715

 

Title page

From Editorial Board

Table of contents

 

ARTICLES

Agnieszka LESZCZ-KRYSIAK, Pojęcie zdrowia w rozumieniu uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Beata KUCA, Rola wychowawcy małego dziecka w edukacji zdrowotnej

Agata POPŁAWSKA, Agata JACEWICZ, Działania na rzecz rozwijania kompetencji zdrowotnych dzieci i ich efektywność

Magdalena WOYNAROWSKA-SOŁDAN, Barbara WOYNAROWSKA, Przedszkole promujące zdrowie w Polsce i innych krajach

Gabriela BUDZISZEWSKA, Ewa MUSIAŁ, Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element kształcenia zintegrowanego Teoretyczne założenia i ich praktyczne implikacje w edukacji zdrowotnej uczniów w klasach I–III (na przykładzie działań w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu)

Hanna FIOŁKA, Wpływ środowiska na zdrowie psychospołeczne młodego pokolenia

Magdalena GÓRSZCZYK, Wspieranie terapii logopedycznej przez stosowanie metod rozbudzających aktywność słowną oraz prawidłową artykulację głosek u dzieci na etapie edukacji elementarnej

Anna SZKOLAK-STĘPIEŃ, Dyslexia — Based of Articles from the American Magazine “Scholastic Instructor”

Grażyna GUNIA, Izabella GAŁUSZKA, Agnieszka OCHMAN, Opinie nauczycieli i studentów na temat szans i zagrożeń inkluzji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Anna JURCZAK, Obraz dziecka zdolnego jako jednostki problematycznej we współczesnej edukacji

Jolanta MACHOWSKA-GOC, Wartości witalne jako nośniki wrażliwości duchowej uczniów w młodszym wieku szkolnym w domenie BAŚŃ

Sylwia JASIŃSKA, Obraz współczesnego nauczyciela wychowania przedszkolnego — rozbieżności pomiędzy jego kompetencjami, postrzeganiem i oczekiwaniami społecznymi a prestiżem zawodowym

 

VARIA

Wiesław OSUCHOWICZ, 80. rocznica tematu bajek zwierzęcych w filatelistyce i 350. rocznica wydania Bajek Jeana de La Fontaine’a

 

REVIEWS

Anna Jean Ayres, Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się — Sylwia Jasińska

 

CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Rozwoju Zawodowego Nauczycieli w pierwszej połowie 2019 roku — Patrycja Barycz

 

GALLERY

Teresa ŻEBROWSKA, Rzeźba jako sztuka otwartej przestrzeni i trójwymiarowej formy w archetypicznym świecie Henry’ego Moore’a oraz w procesie tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi wrażliwości duchowej i zintegrowanej osobowości twórczej uczniów

 

Reviewer list and information for authors

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 2 (12)/2018

PPiW-12-0000-okładka             Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-715

 

Title page

From Editorial Board

Table of contents

 

ARTICLES

Mirosław J. SZYMAŃSKI, Szkoła i nauczyciel w okresie gwałtownej zmiany społecznej

Urszula OSTROWSKA, Edukacja wobec wyzwań współczesności. Refleksje aksjologiczne — między zwątpieniem a nadzieją

Katarzyna WAJSZCZYK, (Nie)kompetentni dorośli oraz (nie)kompetentne dzieci we wspólnej przestrzeni społecznej

Małgorzata MIKOŁAJCZAK-WOŹNIAK, Inny uczeń/ten sam nauczyciel? Refleksje pedagogiczne

Bożena PAWLAK, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w zmieniającej się przestrzeni społecznej

Karolina REINHARD, Szkoła — uczeń — życie. Współczesne wyzwania, niepokoje i nadzieje

Lucyna SMÓŁKA, O odpowiedzialności u dzieci

Hanna FIOŁKA, Znaczenie mediów we wczesnej edukacji

Iwona PASŁAWSKA-SMĘDER, Face to face czy Facebook — czyli jak wspierać młodzież w rozwiązywaniu dylematów życiowych w zmieniającym się świecie?

Anna JURCZAK, Nauczyciel i uczeń w konfrontacji z rzeczywistością mediów oraz cyfryzacji

Ewa ŻMIJEWSKA, Wielokulturowość w sieci? „Nauczyciele wczesnoszkolni” — analiza wybranej grupy dyskusyjnej

Justyna CIAPAŁA, Walory poznawcze pytań dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Jolanta MACHOWSKA-GOC, Uczeń zwierciadłem wykreowanego przez siebie świata na płaszczyźnie dyskursu pisanego

Barbara NAWOLSKA, (Nie)profesjonalizm matematyczny adeptów zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Urszula OSZWA, Magda BOBER, Lęk przed matematyką uczniów szkoły podstawowej a ich poczucie kontroli

Renata RECLIK, O znaczeniu mowy egocentrycznej, dialogu i dyskusji w edukacji matematycznej uczniów w młodszym wieku szkolnym

Agnieszka WIERZCHOSŁAWSKA, Aktywne uczenie się języka obcego metodą Storyline w przedszkolu

Tomasz WARCHOŁ, Edukacja pozaformalna wsparciem dla rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym

Radmila BURKOVIČOVÁ, Attitude of Children’s Parents, Teachers, and Headmasters towards the Admission of Two-Year-Olds to Kindergartens in the Czech Republic

Karin FODOROVÁ, The Sources of the Educational Needs of Nursery School Teachers — an Important Factor for the Direction of Their Further Education

Tetiana HAVRYLENKO, Leonid KUZIOMKO, Preparatory Classes as a Form of Preschool Education in Ukraine during the Soviet Period (the 1920s–1980s): The Main Periods and Development Trends

Stanisława NAZARUK, Anna KLIM-KLIMASZEWSKA, Ewa TOKAREWICZ, Koncepcja Marii Montessori a rozwój umiejętności samoobsługowych dzieci w wieku przedszkolnym

Krzysztof KRASZEWSKI, Urszula DWORSKA-KACZMARCZYK, Możliwości realizacji edukacji regionalnej dzieci w wieku przedszkolnym w opiniach nauczycieli

Ingrid PAŚKO, Uczeń w młodszym wieku szkolnym jako uczestnik edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Simona HENDRYCHOVÁ, Developing Social Skills of Preschool Children in Preparatory Classes of Elementary Schools

Grażyna GUNIA, Izabella GAŁUSZKA, Agnieszka OCHMAN, Profesjonalizm nauczyciela w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przestrzeni szkoły włączającej — doniesienie z badań

Agata JACEWICZ, Pedagogiczne drogowskazy na drodze do profesjonalizmu nauczyciela wczesnej edukacji w koncepcjach Marii Montessori i Helen Parkhurst

Anna JAKUBOWICZ-BRYX, Poczucie bezpieczeństwa dziecka w środowisku szkolnym

Anna SZKOLAK-STĘPIEŃ, Aleksandra DOBNER, Pädagogische Kompetenzen der Lehrer in Deutschland

Sabina Lucyna ZALEWSKA, Kondycja i efektywność nauczyciela Badania narracyjne kadry nauczycielskiej we współczesnej szkole

Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Stres w zawodzie nauczyciela wynikający ze zmian w przestrzeni edukacyjnej i rzeczywistości społecznej

Jana NAVRÁTILOVÁ, Proces identifikace vlastních vzdělávacích potřeb učitelek mateřských škol

Ewa TŁUCZEK-TADLA, Profesjonalizm nauczyciela/wychowawcy — oczekiwania przyszłych pedagogów

Diana DURLAK, Satysfakcja z (zawodu) nauczyciela — korelaty i uwarunkowania

Ewa SOSNOWSKA-BIELICZ, Optymizm nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej

Beata SUFA, Maria JANAS, Bajkoterapia jako skuteczna metoda wspomagająca rozwój dziecka

 

REVIEWS

Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej, red. E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek, Cieszyn–Kraków 2017, Wydawnictwo Impuls — Barbara Wąsik

 

CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa a „Edukacja — nauczyciel — uczeń/ dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej”. 21 maja 2018 roku — Urszula Dworska-Kaczmarczyk

„Radio Luksemburg. Wielokulturowe pejzaże sztuki i edukacji — między nami”/ „Radio Luxembourg: Paysages multiculturelles de l’art. et de l’education — entre nous” 10 III 2018–20 III 2018. Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków, Rynek Główny 25 — Teresa Żebrowska

 

GALLERY

Teresa ŻEBROWSKA, Wielokulturowe pejzaże sztuki „Radio Luksemburg” — twórczość w teorii i praktyce edukacyjnej

 

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 1 (11)/2018

 ppiw-11-okladka1-int 2018                     Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-715

 

Title page

From Editorial Board

Editorial Board

Table of contents

 

ARTICLES

Jolanta KARBOWNICZEK, Urszula ORDON, Agnieszka Katarzyna GĘBORA, Image of the Teacher in the Light of Needs and Social Expectations

Matej SLOVÁČEK, Monika MIŇOVÁ, Pedagogika Márie Montessoriovej — učiteľ — teória a empíria

Anna SZKOLAK-STĘPIEŃ, Historyczny przegląd badań nad dysleksją i dyskalkulią rozwojową

Jarosław JAGIEŁA, Dziecko zbuntowane. Problem dziecięcego nieposłuszeństwa w świetle behawioryzmu i analizy transakcyjnej

Gabriela BUDZISZEWSKA, Ewa MUSIAŁ, „Lekcje twórczości — twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce” dla klas I–III szkół podstawowych we Wrocławiu jako przykład koncepcji rozwijania kompetencji twórczych uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Ewa KULAWSKA, Metapamięć i strategie pamięciowe uczniów w młodszym wieku szkolnym w perspektywie poznawczej koncepcji uczenia się

Ewelina BRZYSZCZ, Potrzeba edukacji medialnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym — ujęcie teoretyczne i praktyczne kształtowania kompetencji medialnych

Hanna FIOŁKA, Kształcenie integracyjne szansą rozwoju dziecka nie tylko niepełnosprawnego

Ewa SOWA-BEHTANE, Wielokulturowe przedszkole/wielokulturowa szkoła jako idealna przestrzeń dla edukacji międzykulturowej (na przykładzie przedszkoli i szkół krakowskich)

Magdalena GROCHOWALSKA, Dylematy wymagającej współpracy — ku pytaniom o relacje rodziców i nauczycieli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Jolanta MACHOWSKA-GOC, Anna ZADĘCKA-CEKIERA, Różne aspekty edukacji polonistycznej w podręcznikach dla klas I–III

Renata RASZKA, Pieniądz(e) z perspektywy dziecka

Joanna SKIBSKA, Opinie nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej na temat uwarunkowań diagnozy dojrzałości szkolnej. Doniesienia z badań

Anna JURCZAK, Przedszkola całodobowe — wybawienie dla rodziców czy pogrążenie ich w biegu za karierą?

 

REVIEWS

Małgorzata Miksza, Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka — Sabina Antosz

Wizja świata — wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, red. I. Czaja-Chudyba, B. Pawlak, J. Vaškevič-Buś — Agnieszka Kosek

 

CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE

„Metodologie jakościowe — stan badań pół wieku po «odkrywaniu teorii ugruntowanej»”. Konferencja międzynarodowa, Ustka, 9 grudnia 2017 r. — Anna Szkolak-Stępień

13 Forum Wychowania Przedszkolnego. Wieliczka, 12–20 kwietnia 2018 r. — Karolina Rozner

Warsztaty plastyczne dla studentów (2017–2018) — Kamil Baś

 

GALLERY

Teresa Żebrowska, Koncepcje edukacyjne w dziełach Johannesa Vermeera i mistrzów malarstwa rodzajowego. National Gallery of Ireland, 17 VI–17 IX 2017, Dublin

 

 

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 2/2 (10/2)/2017
    Okładka 2(2)               Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-715

ZESZYT 2

Table of contents

From Editorial Board

 

ARTICLES

Małgorzata DUBIS, Specyfika relacji interpersonalnej nauczyciel–uczeń w przestrzeni edukacyjnej i wychowawczej

Iwona CZAJA-CHUDYBA, Beata DRWAL, Magdalena MIŁOSZ, Mężczyzna jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Danuta MARZEC, Magdalena PLUSKOTA, Profilaktyka w wychowaniu wczesnoszkolnym — nowe wyzwania

Dorota PUFUND, Integracja sensoryczna jako jedna z form wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Renata KOWALCZYK, Kontekst arteterapeutyczny i możliwości intelektualne dzieci w (autorskiej) innowacji pedagogicznej

Ewa MUSIAŁ, Autoewaluacja jako czynnik profesjonalizacji pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Martyna SZCZOTKA, Katarzyna SZEWCZUK, Innowacyjna działalność metodyczno-organizacyjna nauczycieli wychowania przedszkolnego

Ewa JĘDRZEJOWSKA, Samodzielność dzieci w wieku przedszkolnym

Milan PORTIK, Janka KABÁTOVÁ, Rodinné prostredie ako determinant rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku

Kinga TUREK, Wspomaganie rozwoju małego dziecka szansą na dobry start

Urszula OSZWA, Wczesna matematyzacja dziecka — czynniki stymulujace i hamujące

Ewa PIWOWARSKA, Wspomaganie rozwoju umiejętności modelowania form przestrzennych przez dzieci w wieku przedszkolnym

Arkadiusz MARZEC, Aktywność fizyczna w procesie wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Andrzej ROKITA, Ireneusz CICHY, Sara WAWRZYNIAK, Ruch, który rozwija — wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUball w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podsumowanie 15 lat badań

 

REVIEWS

Bożena Muchacka, Michał Głażewski, Bożena Pawlak, Aleksandra Litawa, Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne — Monika Kowalska

 

CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE

II Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności. Kreatywne myślenie — kreatywne działanie” — Maria Janas (1/2)

Sprawozdanie z XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja — Technika — Informatyka” — Katarzyna Myśliwiec (2/2)

 

GALLERY

Teresa Żebrowska, Parada — baśniowy sen admiratora twórczej „genialności dzieciństwa” Pabla Picassa

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 2/1 (10/1)/2017

       Document-page-001                    Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-715

 

Table of contents

From Editorial Board

 

ZESZYT 1

 

ARTICLES

Łucja RECZEK-ZYMRÓZ, Zadania nauczyciela wczesnej edukacji w kontekście reformy edukacji z 2017 roku

Krystyna CHAŁAS, Szanse urzeczywistniania wartości moralnych przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetle podstawy programowej

Lucyna SMÓŁKA, Piękno jako wartość w przestrzeni pedagogicznej

Dorota PRĘDKIEWICZ, Wsparcie edukacyjne w budowaniu wrażliwości dziecka w odniesieniu do sfer aktywności człowieka

Joanna JUSZCZYK-RYGAŁŁO, Działania komunikacyjne jako stymulator aktywności poznawczej dziecka

Bożena PAWLAK, Dziecięce poznawanie i działanie w kontekście relacji rodziców i nauczycieli

Roksana PILAWSKA, Magiczne odbicia rzeczywistości, czyli o znaczeniu baśni w edukacji dziecka

Anna WARZOCHA, Lektura szkolna w rozwoju kompetencji językowych i czytelniczych audiowizualnego dziecka wczesnoszkolnego

Katarzyna ROGOZIŃSKA, Doświadczanie muzyki przez dzieci w młodszym wieku szkolnym

Anna ZADĘCKA-CEKIERA, Umiejętności kaligraficzne uczniów klasy III szkoły podstawowej

Jolanta MACHOWSKA-GOC, Świat magicznych kredek malowany przez uczniów klas trzecich

Ewa PIWOWARSKA, Rysunkowe odpowiedniki brył modelowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym

Zbigniew OSTRACH, Wychowanie dla bezpieczeństwa komunikacyjnego na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka LESZCZ-KRYSIAK, Gotowość przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do wdrażania innowacji pedagogicznych w świetle badań własnych

Elżbieta PŁÓCIENNIK, Mądrość dziecka podczas aktywności zadaniowej — wyniki analizy jakościowej

Krzysztof KRASZEWSKI, Urszula DWORSKA-KACZMARCZYK, Realizacja założeń edukacji regionalnej w klasach I–III w opiniach studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Aleksandra KRUSZEWSKA, Kompetencje progowe i wyróżniające studentów specjalności: wczesna edukacja dziecka — doniesienie z badań

Anna HESSE-GAWĘDA, Wpływ reklam na kształcenie zaufania do mediów społecznościowych w procesie poznawczym dziecka w wieku wczesnoszkolnym — wyniki badań

Ingrid PAŚKO, Eyetrackingowe badania we wczesnej edukacji przyrodniczej

Grażyna RYGAŁ, Agnieszka BOROWIECKA, Poziom logicznego myślenia dzieci w wieku 9–10 lat — komunikat z badań

Anna TRZCIONKA-WIECZOREK, Aktywność muzyczna dzieci w środowisku przedszkolnym — refleksje z prowadzonych badań

Joanna WASZCZUK, Stanisława NAZARUK, Helena KONOWALUK-NIKITIN, Joanna MARCHEL, Energetyczna wartość aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym — doniesienie z badań pilotażowych

Stanisława NAZARUK, Ewa TOKAREWICZ, Anna KLIM-KLIMASZEWSKA, Możliwości realizacji aktywności fizycznej przez dzieci w wieku przedszkolnym — przykłady z wybranych przedszkoli

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 1 (9)/2017
 PPiW-9              Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-7159

Title page and table of contents

From Editorial Board

 

ARTICLES

Jana KOŽÁROVÁ, Mária PODHÁJECKÁ, Analysis of Behavior Problems in Preschool Children. Illustrated in 2 Case Studies

Magdalena GROCHOWALSKA,The Meeting of Novice Teachers with the Culture of the Organization and Finding Their Own Way of Teaching

Monika JUST, Learning Creative Problem Solving and Creative Thinking in Early Childhood Education

Edyta OBODYŃSKA, School against the Need to Implement Ergonomic Solutions in the Space of Education — the Aim or Obligation?

Urszula ORDON, Agnieszka Katarzyna GĘBORA, Partner Relations of the Family and the School in Creating the Optimal Conditions of the Educational Process

Agnieszka LESZCZ-KRYSIAK, Significance of Innovation in Improving Quality of Teaching in Early School Education

Irena PULAK, Jolanta STANIEK, The Importance of New Digital Media in Early Childhood Teacher Training in the Context of the Modernization of Didactic Process

Elżbieta MAREK,Facebook as the Source of Experience, Inspirations and the Development of Teachers from the Group ‘Primary Educational Teachers’

Eugeniusz SZYMIK, The Method of Intersemiotic Translation in the Polish Language Early Education

Barbara NAWOLSKA, Joanna ŻĄDŁO-TREDER, Teacher of Early Childhood Education and Mathematics

Renata RECLIK, Parents as Partners in the Process of Developing Children’s Mathematical Activity

Renata RASZKA, Children and Money

Kazimierz ŻEGNAŁEK, Ewelina GUTKOWSKA-WYRZYKOWSKA, Teachers Preparation for the Implementation of Physical Education Classes at Early Education

Anna BOGUSZEWSKA, About School Readings Illustrations Recommended in School Curricula for Integrated Education on the Threshold of the 21st Century

Andrzej WILK, Monika WALIGÓRA, Andrzej CEBULAK,The Means of Expression and Musical Perception of Children in Early School Age

Matej SLOVÁČEK, Monika MIŇOVÁ, Maria Montessori Pedagogy and Child Preparedness into Primary School

 

REVIEWS

Iwona Czaja-Chudyba, Bożena Muchacka, Nauczyciele wczesnej edukacji — Monika Kowalska

Jolanta Karbowniczek, Anna Klim-Klimaszewska, Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce — Elżbieta Marek

 

CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE

Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wczesna edukacja dziecka — trywializacja czy modernizacja?” — Jolanta Karbowniczek, Elżbieta Marek.

 

VARIA

Przedszkolak bezpieczny na wakacjach — Anna Szkolak-Stępień

 

GALLERY

Teresa Żebrowska, Nauczyciel wystudiowanej (nie)doskonałości — rzeźby Igora Mitoraja w Pompejach (14 V 2016–14 V 2017)

 

Reviewer list and information for authors

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 2 (8)/2016

PPiW--8-internet (3)             Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-7159

 

 

Strona tytułowa i spis treści

Od Redakcji

 

ARTYKUŁY

Michał GŁAŻEWSKI, Semantyka „dziecka”. Przyczynek autopojetyczny

Lucyna SMÓŁKA, Co filozofowie sądzą o mądrości, a co dzieci?

Anna JURCZAK, Kognitywizm w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Sławomir ŚLIWA, Aktywność poznawcza jako jeden z elementów profilaktyki pozytywnej we wczesnej edukacji

Sławomir KANIA, Znaczenie czynników poznawczych w profilaktyce pedagogicznej. Profilaktyka pozytywna zachowań ryzykownych

Anna SZKOLAK-STĘPIEŃ, Dwujęzyczność a sprawności kognitywne dziecka

Jolanta SAJDERA, Uczenie się w kontekście społecznym — tutoring rówieśniczy jako sposób wspierania zdolności społeczno-poznawczych dzieci w sytuacjach interakcyjnych

Monika WALIGÓRA, Edukacja muzyczna dziecka w perspektywie poznawczej

Joanna SZCZYRBA-POROSZEWSKA, Kognitywny potencjał muzyki. Studium teoretyczne

Matej SLOVÁČEK, Monika MIŇOVÁ, Školská spôsobilosť detí z pohľadu učiteľov primárnej školy

 

RECENZJE

Tradycja, teraźniejszość i przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Red. Anna Pękala, Agnieszka Leszcz-Krysiak — Jolanta Karbowniczek

 

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

Konferencja International Association of Cognitive Education and Psychology (IACEP). Kraków, 15–16 września 2016 r. — Agnieszka Muchacka-Cymerman, Urszula Dworska‑Kaczmarczyk

I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji. Kielce, 5–7 października 2016 r. — Katarzyna Myśliwiec

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Krzemieniec — wołyńskie Ateny. Przestrzeń historyczna, edukacyjna i artystyczna”. Przemyśl, 19–20 listopada 2015 r. VI Międzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe „Spotkania w Krzemieńcu”. Krzemieniec, 3–14 sierpnia 2016 r. — Teresa Żebrowska

 

GALERIA

Teresa Żebrowska, „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” Kognitywistyka symboliczna — modelowanie abstrakcyjnych funkcji myślowych w sztuce Paula Gauguina

 

 

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 1 (7)/2016

 

PPiW-7-internet      Identyfikator zasobu:    ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-7159

 

 

Strona tytułowa i spis treści

Od Redakcji

 

 

ARTYKUŁY

Anna JAKUBOWICZ-BRYX, Wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w opiniach rodziców i nauczycieli

Magdalena GROCHOWALSKA, Waloryzowanie pracy nauczyciela w kulturze grupy zawodowej. Z doświadczeń początkujących nauczycieli

Anna SZKOLAK, Portret mistrza w zawodzie nauczyciela wczesnej edukacji

Ewa IR, Nauczyciel w kontekście zmian społecznych

Agnieszka SIKORA, Model nauczyciela wobec współczesnych sytuacji edukacyjnych

Agnieszka LASOTA, Emilia PISARZOWSKA, Pożądane cechy osobowości nauczyciela-pedagoga w ujęciu klasycznych i współczesnych koncepcji

Jost SCHIEREN, Was sollen Lehrer können? Kompetenzantinomien im Lehrerberuf

Ingrid PAŚKO, Rozważania o kompetencjach pedagogicznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka KOSEK, Kompetencje nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej — przegląd polskich podejść i koncepcji teoretycznych

Anna JURCZAK, Komunikacja niewerbalna nauczycieli a współczesna edukacja nauczycieli

Katarzyna Cieplińska, Nauczyciel-artysta. O roli wychowawcy w szkole waldorfskiej

Joanna BARDO, Wychowanie przedszkolne w Austrii na przykładzie Kindergarten Kindercompany w kontekście rozwoju placówek preprymarnych państw europejskich

Tetiana HAVRYLENKO, The Development of Primary Education in Soviet Ukraine in the mid 60’s–early 80’s of the 20th Century. Organizational Aspect

 

VARIA

Krzysztof Kraszewski, Muzeum Techniczne w Wiedniu dzieciom

Monika Deja, „Ta Ja. To MY” — projekt społeczno-artystyczny Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 6–20 II 2016 r.

 

RECENZJE

Anna Szkolak, Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2016, 290 s.  - Jolanta Karbowniczek

 

GALERIA

Teresa Żebrowska, Symboliści — nauczyciele iluzjonizmu plastycznej formy i kreacji abstrakcyjnej przestrzeni

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 2 (6)/2015 

     PPiW-6-internet (1)                     Identyfikator zasobu:  ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-7159

 

 

Strona tytułowa i spis treści

Od Redakcji

 

ARTYKUŁY

Michał GŁAŻEWSKI, Wolność jako osobliwa wartość strategii heurystycznych. Konteksty edukacyjne

Mariusz KUSKOWSKI, Atrakcyjność wartości

Marian ŁAKOMSKI, Aksjologiczny wymiar integralnego wychowania i profilaktyki

С. А. СОЛОМАХА, Методология выявления духовного смысла культурных текстов в процессе развитии художественно-эстетического мировоззрения личности

Iwona CZAJA-CHUDYBA, Odkrywanie i wspieranie wartości w procesie dziecięcej

Ewa IR, Monika JANISZEWSKA, Hierarchia wartości nauczycieli przedszkoli miasta Krakowa

Anna JURCZAK, Wartości wyznawane przez pracowników naukowych

Sebastian TABOŁ, Regionalizm jako idea, ruch i działalność społeczno-kulturowa

Justyna GŁOWA, Dominika MĄCZKO, Rodzina jako wartość w wychowaniu dziecka na wybranych przykładach z baśni braci Grimmów

Юрий КОНОВАЛЕНКО, Украинская педагогическая периодика как оптимальный способ распространения профессиональной информации (90-е годы ХХ ст.)

 

VARIA

Teresa ŻEBROWSKA, Leonardo da Vinci (1452–1519) — polihistor, mentor i nauczyciel

 

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

XI Bieszczadzkie Seminarium Naukowe „Wartości w pedagogice” Rzeszów, 26–27 maja 2015 r. – Urszula Dworska-Kaczmarczyk

 

GALERIA

Teresa Żebrowska, Psalmy w twórczej interpretacji Ireny Popiołek-Rodzińskiej — wartości w sztuce i edukacji

 

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 1 (5)/2015

PPiW-5-internet_edytowany-1 (1)                          Identyfikator zasobu:  ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-7159

 

Spis treści

Od Redakcji

 

ARTYKUŁY

Olena SHEVNIUK, Specific Methods of Teaching Fine Arts in Higher Educational Institutions

Maria ŚMIGLA, Dydaktyczne implikacje skutecznej pracy z dziełem sztuki

Małgorzata Anna KARCZMARZYK, Notatka rysunkowa w kształceniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Natalia FILIPCZUK, Kształcenie zawodowe przyszłych muzyków na uczelniach muzycznych Ukrainy Zachodniej
w pierwszej połowie XX wieku

Julia HRYSZCZENKO, Rola stowarzyszeń artystycznych w rozwoju edukacji muzycznej na Ukrainie w drugiej połowie XIX wieku

Mirosława P. WOWK, Działalność wykładowców uniwersytetów klasycznych a rozwój badań nad kontekstem kulturowym i historycznym ukraińskiego folkloru w pierwszej połowie XX wieku

Марія Василівна КЛЕПАР, Особливості формування соціальної компетентності обдарованих дітей у процесі музичної діяльності

František TURÁK, Freedom and Creativity as a Base Prerequisite of Teaching Subject: Music Ensembles

 

RECENZJE

Na pograniczu jawy i snu „Zwierzoludy” — wystawa Aldony Jabłońskiej-Klimczak – Monika Deja

 

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko. Kultura — sztuka — edukacja” – KInga Łapot- Dzierwa (artykuł nr 1/4),

VII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki – Joanna Szczyrba (artykuł nr 2/4),

Jubileusz Orkiestry Uniwersytetu Pedagogicznego – Małgorzata Tęczyńska-Kęska (artykuł nr 3/4),

Piosenki na różne okazje Działalność artystyczna Koła Naukowego „Ekspresja Sceniczna”- Monika Waligóra Andrzej Cebulak (artykuł nr 4/4)

 

GALERIA

Kinga Łapot- Dzierwa, Na ścieżkach wyobraźni (artykuł nr 1/2),

Kamil Baś- Wallflowers — Accidental Heroine — Podział — Loopholes (artykuł nr 2/2)

Teresa Żebrowska, „Visioni — paesaggi d’arte polacchi e italiani”/„Wizje — pejzaże sztuki polskiej i włoskiej”

 

LISTA RECENZENTÓW

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 2 (4)/2014 
 

PPiW-4                           Identyfikator zasobu:ISSN 2353-7140

 

Strona tytułowa

Spis treści

 

Od Redakcji

 

ARTYKUŁY

Ewa ŻMIJEWSKA, Tożsamość kulturowa (narodowa, etniczna) — przyczynek do dyskusji o pojęciach — na przykładzie Ślązaków i Kaszubów

Ewa OGRODZKA- MAZUR, Cieszyńska szkoła badań pogranicza Profesora Tadeusza Lewowickiego

Kinga ORZEŁ- DEREŃ, Meandry wielokulturowości. Tożsamość dzieci i dorosłych w społeczeństwie wielokulturowym na przykładzie Polonii brazylijskiej w municypium Cruz Machado

Stefania WALASEK, Przedszkola żydowskie na terenie lwowskiego i wileńskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w latach Drugiej Rzeczypospolitej

Monika MIŇOVÁ, Príprava rómskeho dieťaťa na vstup do základnej školy

Monika NĘCKA, Ekspresja pamięci — w poszukiwaniu tożsamości kulturowej

 

VARIA

Zygmunt KOWALCZUK, Biecz – moja mała ojczyzna

L’exposition Internationale de peintures, photographie, sculpture « Identités Plurielles / Tożsamość » Międzynarodowa wystawa malarstwa, fotografii, rzeźby „Identités Plurielles/Toż samość”

 

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Poznanie i działanie w edukacji dziecka” – Krzysztof Kraszewski, Ingrid Paśko

 

GALERIA

Teresa Żebrowska, „Identités plurielles/Tożsamość”

 

LISTA RECENZENTÓW, INFORMACJE DLA AUTORÓW

 

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 1 (3)/2014

PPiW-3                           Identyfikator zasobu:ISSN 2353-7140

 

Spis treści

 

Od Redakcji

 

ARTYKUŁY

Bożena MUCHACKA, Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka

Michał Głażewski, Infans ludens

Éva KOVÁCSNÉ BAKOSI, Is Play Free Let the Child Play Free!

Barbara GÓRECKA- MOSTOWICZ, Dziecko jako kreator fikcji w zabawie dowolnej

Надежда ЛУЦАН, Психолого-педагогические особенности детской игры

Maria Ivanivna OLINYK, Business Game as Method of Academic Mobility Formation of Future Specialists in the Field of Preschool Education

Katarzyna SLANY, Subwersywne zabawy Kajtusia Czarodzieja

Bernadeta KOSZTYŁA, Kreatywny nauczyciel jako twórca zabaw.  Z doświadczeń wolontariatu w Tajlandii i w Tanzanii

Anna SZKOLAK, Kaja KOZERA, Zumba Kids — nowa forma spędzania czasu wolnego

Monika DĄBROWSKA, Zabawa wprowadza dziecko w świat sztuki

 

VARIA

Anna GRUSZOWSKA, Pobawmy się w Bullerbyn

Iwona JĘDRZEJCZYK, Telewizja a zabawy dowolne dzieci

Anna SZKOLAK, Gry i zabawy na start edukacyjny — przegląd artykułów z amerykańskiego czasopisma „Scholastic Instructor”

 

RECENZJE

Iwona Czaja-Chudyba, Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela – Bernadeta Kosztyła

 

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

Konferencja „Rozwojowe wartości gier i zabaw dziecięcych” na Uniwersytecie w Debreczynie – Bożena Muchacka (artykuł nr 1/5)

“Rock a Bye Baby” Opening speech for the toy exhibition at the Faculty of Child and Adult Education of the University of Debrecen – Éva Kovácsné-Bakosi (artykuł nr 2/5)

W Muzeum Zabawek w Monachium – Krzysztof Kraszewski (artykuł nr 3/5)

Konferencja „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji” Łódź, 27–29 listopada 2013 r. – Monika Waligóra (artykuł nr 4/5)

Konferencja „Talenty 2013” Wrocław, 29–30 listopada 2013 r. – Joanna Szczyrba  (artykuł nr 5/5)

 

GALERIA

Teresa ŻEBROWSKA- Spotkania i dialogi edukacyjne ze sztuką — o zabawie

 

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 2/2013

cippis2                         Identyfikator zasobu: ISSN 2353-7140

 

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

ARTYKUŁY

Iwona CZAJA- CHUDYBA, Dylematy i kierunki rozwoju zdolności uczniów w przestrzeni zmian cywilizacyjnych

Michał GŁAŻEWSKI, Edukacja wieloraka w szkole Steinerowskiej

Jana BURGEROVÁ, Ivana CIMERMANOVÁ, Young Learners and Drama Techniques in English Language Education

Monika MIŇOVÁ, Tvorivosť a dieťa predškolského veku

Zora SYSLOVÁ, Včasná intervence u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v České Republice

Anna SZKOLAK, Ana MARTÍNEZ LÓPEZ, Creative Teacher of Early Childhood Education

Rafał FUDALA, Myślenie lateralne — pochwała i krytyka twórczości Edwarda de Bono

 

RECENZJE

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku – Katarzyna Dormus (artykuł nr 1/2)

Bronislava KASÁČOVÁ, Petronela TABAČÁKOVÁ, Profesia a profesiografia učiteľa v primárnom vzdelávan – Erika Novotná (artykuł nr 2/2)

 

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

Seminarium naukowo-dydaktyczne „Innowacyjne formy kształcenia nauczycieli”, Lublin, 26–27 września 2013 r. – Beata Sufa (artykuł nr 1/2)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja małego dziecka. Rodzina, przedszkole i szkoła — przemiany instytucji i ich funkcji”, Cieszyn, 5–6 listopada 2013 r. – Celestyna Grzywniak Barbara Górecka-Mostowicz Rafał Fudala (artykuł nr 2/2)

 

KOMENTARZE, INSPIRACJE, REFLEKSJE

Monika JANISZEWSKA, Nauczyciel jako odkrywca zdolności uczniów w klasach I–III szkoły podstawowej

 

GALERIA

Teresa ŻEBROWSKA, Spotkania i dialogi edukacyjne ze sztuką — lekcje twórczości

 

 

 

PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL EDUCATION 
Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education
of Pedagogical University of Cracow NR 1/2013

cippis1                       Identyfikator zasobu: ISSN 2353-7140

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp- Bożena Muchacka

 

ARTYKUŁY

Bożena MUCHACKA, Współczesne wychowanie przedszkolne w Polsce

Michał GŁAŻEWSKI, O naturze zmiany. Glosa pedagogiczna

Magdalena GROCHOWALSKA, Formalizm praktyki pedagogicznej w kontekście pytań o zmiany w edukacji przedszkolnej

Jana BURGEROVÁ, Ivana CIMERMANOVÁ, Portfólio v primárnom vzdelávaní

Renáta BERNÁTOVÁ, Primárne vzdelávanie v Slovenskej republike v kontexte zmien

Monika MIŇOVÁ, Predprimárna edukácia v súčasnom slovenskom edukačnom kontexte

Hana HORKÁ, Proměna obsahu předškolního vzdělávání v intencích biofilní orientace

Anna SZKOLAK, Dani PADRÓN DE LOS RISCOS, Isabel PAZ RODRIGUEZ, European Education

 

RECENZJE

Anna Szkolak, Mistrzostwo zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji. Istota, treść, uwarunkowania- Katarzyna Myśliwiec (artkuł nr 1/2)

Monika Krajčovičová, Tvorivosť detí predškolského a mladšieho školského veku- Monika Miňová (artykuł nr 2/2)

 

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

VIII Zjazd Pedagogiczny „Edukacja — inkluzja — różnice”. Gdańsk, 19–21 września 2013 r. – Rafał Fudala (artykuł
nr 1/2)

Vedecko-odborná konferencia „Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien“- Monika Miňová (artykuł
nr 2/2)

 

KOMENTARZE, INSPIRACJE, REFLEKSJE

Ewa IR, Warunki realizacji nowej podstawy programowej a rzeczywistość. Refleksje nauczyciela

 

GALERIA

Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest/ Do not leave the world as it is — Homage to Janusz Korczak- Teresa Żebrowska