Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Identyfikator zasobu: 
ISSN 2353-7140
e-ISSN 2353-7159