Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

RADA REDAKCYJNA

 

Redaktor Naczelny

Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

Zastępca Redaktora Naczelnego

Michał Głażewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

Sekretariat Redakcji

Anna Szkolak-Stępień (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)- Sekretarz Redakcji

Urszula Dworska-Kaczmarczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)- członek Sekretariatu Redakcji

 

Członkowie:

Olena Bocharova (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

Olena Bykovska (Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. M. P. Dragomanowa w Kijowie),

Jolanta Karbowniczek (Akademia Ignatianum w Krakowie),

Ledia Kashahu (Universiteti „Alexander Moisu” Durres),

Gabriela Kasprzak (University of Toronto),

Adam Korzeniowski (Akademia Muzyczna w Krakowie),

Iveta Kovalčíková (Uniwersytet Preszowski w Preszowie),

Krzysztof Kraszewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),

Peter Lutzker (Freie Hochschule Stuttgart),

Daniel Mara (Uniwersytet Lucian Braga w Sibiu),

Elena Lucia Mara (Uniwersytet Lucian Braga w Sibiu),

Norbert Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie),

Radka Wildová (Uniwersytet Karola w Pradze),

Teresa Żebrowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

 

Redaktorzy językowi

Ewa Bednarska-Gryniewicz

Ľudmila Belašova

Peter Lutzker (j. niemiecki)

 

Redaktor statystyczny

Barbara Nawolska

 

Projekt okładki

Teresa Żebrowska

 

Redakcja techniczna i łamanie komputerowe

Tomasz Zacharski