Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

doc. PaedDr. PhD Peter BEISETZER, Prešovská univerzita v Prešovie
doc. Ing. Jana BURGEROVÁ, PhD., Prešovská univerzita v Prešovie
PaedDr. Ivana CIMERMANOVÁ, PhD., Prešovská univerzita v Prešovie
dr hab. Krystyna FERENZ, prof. zw., Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Jolanta KARBOWNICZEK, prof. nadzw., Akademia Ignatianum w Krakowie
dr hab. Hanna KRAUZE-SIKORSKA, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Roman LEPPERT, prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Bożena MATYJAS, prof. zw., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Dorota MISIEJUK, prof. UwB,  Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Alicja SZERLĄG, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
dr Maria Franciszka SZYMAŃSKA , Akademia Ignatianum w Krakowie
doc. PaedDr. Radka WILDOVÁ, Univerzita Karlova v Praze
dr hab. Zdzisława ZACŁONA, prof. nadzw.,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu