Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Tematyka kolejnych numerów czasopisma Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, które ukażą się w roku 2023:

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wobec wyzwań współczesności – numer 1(21)/2023

Dziecko i nauczyciel w codzienności przedszkola i szkoły – numer 2(22)/2023

 

Termin nadsyłania artykułów do pierwszego półrocznika – do dnia 15 marca.

Termin nadsyłania artykułów do drugiego półrocznika –  do dnia 15 września.

 

Serdecznie zachęcamy do przesyłania artykułów na adres e-mail czasopisma: czasopismoppiw@up.krakow.pl