Journal of the Institute of Pre-School and Early School Education of Pedagogical University of Cracow

EDITORIAL BOARD

 

Chief Editor

Bożena Muchacka (Pedagogical University of Cracow)

 

Deputy Chief Editor

Michał Głażewski (Pedagogical University of Cracow)

 

Editorial Secretary

Anna Szkolak-Stępień (Pedagogical University of Cracow)- Editorial Secretary

Urszula Dworska-Kaczmarczyk (Pedagogical University of Cracow)- member of Editorial Secretary

 

Members 

Olena Bocharova (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

Olena Bykovska (Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. M. P. Dragomanowa w Kijowie),

Jolanta Karbowniczek (Akademia Ignatianum w Krakowie),

Ledia Kashahu (Universiteti „Alexander Moisu” Durres),

Gabriela Kasprzak (University of Toronto),

Adam Korzeniowski (Akademia Muzyczna w Krakowie),

Iveta Kovalčíková (Uniwersytet Preszowski w Preszowie),

Krzysztof Kraszewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),

Peter Lutzker (Freie Hochschule Stuttgart),

Daniel Mara (Uniwersytet Lucian Braga w Sibiu),

Elena Lucia Mara (Uniwersytet Lucian Braga w Sibiu),

Norbert Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie),

Radka Wildová (Uniwersytet Karola w Pradze),

Teresa Żebrowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

 

Language editors

Ewa Bednarska-Gryniewicz

Ľudmila Belašova

Peter Lutzker (j. niemiecki)

 

Statistical editor

Barbara Nawolska

 

Cover project

Teresa Żebrowska

 

Technical editing and computer makeup

Tomasz Zacharski