Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Szanowni Państwo

miło nam poinformować, że w nowym wykazie czasopism naukowych

i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 17 lipca 2023 roku

czasopismo naukowe Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

uzyskało 40 punktów

Redakcja

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

 

Komunikaty i pełne wykazy dostępne są pod adresami:

Treść komunikatu [plik PDF]

Załącznik do komunikatu – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  [plik PDF]

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych [plik .xls]

 

 

Czasopismo Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna wydawane jest przez Instytut Pedagogiki Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w formie półrocznika.

Celem czasopisma jest umożliwianie i pobudzanie dyskusji na poziomie akademickim wokół najważniejszych dla współczesności problemów wychowania  na poziomie przedszkola i edukacji w klasach I-III oraz umożliwienie międzynarodowej dyskusji na temat miejsca pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w wielorakich kierunkach
i tendencjach polskiej, europejskiej oraz światowej pedagogiki.

Każdy z numerów ma charakter tematyczny i jest poświęcony innej problematyce. Zaproponowano szerokie spektrum podejmowanego dyskursu, mieszczącego się w różnych obszarach nauk dających podstawę do refleksji nad analizowaną problematyką.

Podstawowe działy czasopisma to: artykuły naukowe, recenzje, kronika życia naukowego, komentarze, inspiracje, refleksje oraz galeria.

Czasopismo Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna skierowane jest do osób zainteresowanych problematyką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a zwłaszcza do nauczycieli akademickich i studentów.

Mamy więc nadzieję, że artykuły i polemiki prezentowane w czasopiśmie zainteresują Państwa, wzbudzą komentarze i refleksje, zapoczątkują pytania i dyskusję, a przede wszystkim – zainspirują do dalszych poszukiwań badawczych
i do publikowania ich wyników w naszym czasopiśmie.

 

Redakcja