Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Szanowni Państwo

miło nam poinformować, iż czasopismo naukowe  

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

otrzymało 6 punktów na liście B w listach rankingowych czasopism  na rok 2016

Redakcja

 Szczegóły na stronie internetowej:

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/c5c2fcb0c283a9eb3d1081020fd3178c.pdf

 

 

Czasopismo Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna wydawane jest przez Instytut Pedagogiki Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w formie półrocznika.

Celem czasopisma jest umożliwianie i pobudzanie dyskusji na poziomie akademickim wokół najważniejszych dla współczesności problemów wychowania  na poziomie przedszkola i edukacji w klasach I-III oraz umożliwienie międzynarodowej dyskusji na temat miejsca pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w wielorakich kierunkach
i tendencjach polskiej, europejskiej oraz światowej pedagogiki.

Każdy z numerów ma charakter tematyczny i jest poświęcony innej problematyce. Zaproponowano szerokie spektrum podejmowanego dyskursu, mieszczącego się w różnych obszarach nauk dających podstawę do refleksji nad analizowaną problematyką.

Podstawowe działy czasopisma to: artykuły naukowe, recenzje, kronika życia naukowego, komentarze, inspiracje, refleksje oraz galeria.

Czasopismo Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna skierowane jest do osób zainteresowanych problematyką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a zwłaszcza do nauczycieli akademickich i studentów.

Mamy więc nadzieję, że artykuły i polemiki prezentowane w czasopiśmie zainteresują Państwa, wzbudzą komentarze i refleksje, zapoczątkują pytania i dyskusję, a przede wszystkim – zainspirują do dalszych poszukiwań badawczych
i do publikowania ich wyników w naszym czasopiśmie.

 

Redakcja